So sánh sản phẩm
Contact Us: info@yoursite.com | Call Us +1 800 245 39 25

Kế hoạch giáo dục lớp Bub 1 tháng 11/2019

Ngày đăng : 11:14:18 05-11-2019
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11/2019- LỨA TUỔI MẪU GIÁO 3 – 4 TUỔI
LỚP BUB1
 
 
Hoạt động
 
Thời gian
Tuần I
(4/11 – 8/11)
 
Tuần II
(11/11 – 15/11)
 
Tuần III
(18/11 – 22/11)
Tuần IV
(Từ 25/11 – 29/11)
Trò chuyện-
đón trẻ
- Trò chuyện về các chủ đề trong tháng.
- Yêu mến bố mẹ, anh chị em ruột.
 
Thể dục sáng
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động học
Thứ 2 MTXQ:
Chú bộ đội
MTXQ:
Trò chuyện về nghề bác sĩ
MTXQ:
Trò chuyện về ngày 20/11
MTXQ:
Trò chuyện về nghề xây dựng
 
Thứ 3 Toán:
Đếm trên các đối tượng giống nhau và khác nhau trong phạm vi 5. Nhận biết số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5
Thể dục:
VĐCB “Trườn theo hướng thẳng”
 
Toán:
 So sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
Thể dục:
VĐCB “Đập và bắt bóng”
 
Thứ 4 Tạo hình:
Nặn “Nón chú bộ đội”
Tạo hình:
Tô màu tranh bác sĩ
Tạo hình:
Làm thiệp tặng cô
Tạo hình:
Vẽ “Quà tặng chú công nhân”
Thứ 5 Âm nhạc:
VĐTN “Cháu thương chú bộ đội”
Âm nhạc:
VĐTN “Em làm bác sĩ”
Âm nhạc:
Làm quen nhạc cụ xắc xô, trống lắc
Âm nhạc:
VĐTN “Cháu yêu cô chú công nhân”
Thứ 6 LQVH:
Thơ “Chú bộ đội của em”
LQVH:
Truyện “Bác sĩ rùa khám bệnh”
LQVH:
Truyện “Ba anh em”
LQVH:
Truyện “Ngôi nhà tránh rét”

 
Tags:
0984593722

Chat Facebook